ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงาน MDA 2019 ได้ปิดลงแล้ว
ท่านยังสามารถลงทะเบียนได้ที่เคาท์เตอร์ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5-6 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี


Registration update:
Visitor Pre-registration is now closed.
Please register on-site at Hall 5 and Hall 6 IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailand.